Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van deze webshop & https://best-alarm-system.eu Hoewel deze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Best Alarm System en/of de eigenaar van deze website niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Door deze internetsite te benaderen en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van betreffende producten en diensten.

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer Best Alarm System links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Best Alarm System aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

© copyright and webdesign.
Best Alarm System behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Toepasselijk recht 
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Colofon
Vragen en opmerkingen die betrekking hebben op het technische functioneren van deze website kunt u melden bij info@best-alarm-system.eu

© Best Alarm System, 2019-heden